Balailah

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Ech natati lah et kol chayay
ve lo notar bi reg'a shel mano'ach
hi lakchah et kol alumai
mechapes pinah sh'ketah lismo'ach.

Ach balailah balailah lo dai lah
kmo yaldah avudah hi nitzmedet
ach balailah balailah lo dai lah
hi iti mul beiti od omedet.

Ech natati lah et kol shirai
ve'lo notar bi shir echad same'ach
anashim shorkim li acharai
ani nizkar ke'ilu lo shome'a.

Ech masarti lah et sodotai
im ish acher chilkah mah shebeinenu
vehayom ani otzem einai
hakol bi kmo nigmar uchvar einenu.

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital