Ima Ima

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Nehederet veshonah
rav hanetel al k'tefah
kach overet od shanah
ach davar lo nishtanah

Elokim sh'mor otah
ki ein ozer letzidah
Elokim sh'mor otah
ki amelah levadah

Ima Ima, Ima Ima,
eich odeh lach lo ed'a
Ima Ima, Ima Ima,
eich odeh lach lo ed'a

Em ohevet vetovah
mityaseret ba'olam
kvar zarkah bah hasevah
ach ha'or bah lo kavah

Eichah ho'ar beshivchah
dalut s'fataim mehalev
ad mah yad'ah ke'evah
katz'rah yadi milesaper

Ima, Ima...

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital