Ma Lach Yalda

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Agadot nirkamot baleilot,
tziporim kvar namot vecholmot.
Charishi hu halailah ve'afel,
kochavim milemalah gam sho'el:

Mah lach yalda,
ma lach k'tanah,
al mah at cholemet,
ani gam cholem.
(x2)

Sipurim nesaper baleilot,
alatef et se'arech bishtei yadai
at beiti, at sheli, lo eshkach,
yesh li ima k'tanah ve'otach.

Mah lach yalda...

Agadot nirkamot baleilot
hayanshuf od mapar et had'mamah
charishi hu halailah ve'afel
kochavim milemalah gam shoel:

Mah lach yalda...

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital